วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558

British Got Talent


British Got Talent 2015        

การจินตนาการคือโลกแห่งความคิดอันบรรเจิดของบุคคล

จินตนาการในวัยเด็กของฉัน

         จินตนาการเป็นเรื่องสำคัญชีวิต ความฝันในการมีชีวิตข้างหน้าต้องอาศัยฝันเพื่อนำ   จินตนาการ ป็นเรื่องสำคัญชีวิต   ความฝันในการมีชีวิตข้างหน้าต้องความฝันเพื่อนำ  จินตนาการเป็นเรื่องสำคัญชีวิต ความฝันในการมีชีวิตข้างหน้า  อาศัยความฝันเพื่อนำ  จินตนาการเป็นเรื่องสำคัญชีวิต ความฝันในการมีชีวิตข้างหน้า  ต้องอาศัยความฝันเพื่อนำ  จินตนาการเป็นเรื่องสำคัญชีวิต  ความฝันในการมีชีวิตข้างหน้าต้องอาศัยความฝันเพื่อนำ